Økologerne svømmer i penge. Får nu omlægningsstøtte i op til ni år.

Her gik vi og troede, at økologerne bare fik tilskud i et par år eller fem for at de kunne komme i gang. Men økologer med tilsagn og støtte fra 2014 kan i år søge om femårige arealtilskud. Oven i kan de få Ø-støtte, Grundbetaling, Unge landbrugere og minsandten, Tilskud til omlægning til økologi (OM-tilsagn). Og hvis det lykkes at få ophævet §3 beskyttelsen kan disse områder også skæppe i økologernes kasse.

På landbrugsstyrelsens hjemmeside oplyser man bl.a. om følgende fidus for økologiske landmænd:

I 2018 kan du søge om nyt 5-årigt tilsagn med start fra 1. september 2018.

Du kan søge om udbetaling af tilskud, hvis du har et eksisterende tilsagn med start 1. september 2014, 2015, 2016 eller 2017.

Denne helt overflødige forlængede støtteperiode skal måske kompensere for bortfaldet af en anden fed fidus, nemlig omlægning af naturbeskyttede §3 områder til økologi, som var tilskudsberettiget indtil december 2017, men bortfalder fra og med omlægninger, der påbegyndes i år (2018). Med mindre altså, at der er indsendt en ansøgning om ophævelse af §3 området til kommunen.

Økologisk drift af et naturbeskyttet område giver ingen miljøgevinst og støtte hertil er derfor meningsløs. Men det har været praktiseret i en årrække og fyldt de kornfede økologers lommer om med skattekroner i en lind strøm.

§3 reglen vil givetvis udløse en strøm af ansøgninger om ophævelse af beskyttelsen fra gamle og nye økologer, så de kan oppebære deres lukrative tilskud, som i praksis er uden modydelse.

 

KIlder: Økologisk Arealtilskud – 5-årige tilsagn – Landbrugsstyrelsen

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194754