ForsideLandbrugets økonomiLandbrugets økonomiske kollapsTrusler erstatter flæberi hos landbruget

Trusler erstatter flæberi hos landbruget

Med økologien som trækdyr blev tørkeperioden brugt af landbruget i medierne for at tilegne sig endnu flere af samfundets penge. Nu forsøger man sig med trusler.

-

At dansk landbrug ikke har været i stand til at skabe værdi i årevis er en kendsgerning. Senest har man vist, at landbrugets overskud udelukkende kan henføres til skatteydernes rundhåndede tilskud til erhvervet. I forbindelse med tørkeperioden i 2018 mener SEGES, at landbruget har lidt et tab på over seks mia. kroner, og Martin Merrild har ved flere lejligheder plæderet for statstilskud, skattelettelser, fritagelse for afgifter m.m.

Nu fastslår lver Schou og Bo Jellesmark Thorsen hhv. lektor og professor ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO), Københavns Universitet, at de påståede tab ligger inden for de udsving landbruget tidligere har overlevet. Altinget skriver bl.a:

Set i en større sammenhæng er der således ikke belæg for at “tale” effekterne op til at udgøre en ekstraordinær situation for landbruget som helhed. Derfor er det heller ikke vores forventning, at tørkens betydning for landbruget vil få nævneværdige samfundsøkonomiske effekter i form af risiko for systemiske effekter i den finansielle sektor; der er vi slet ikke, blandt andet fordi man må forvente, at de finansielle institutioner kan håndtere risici for vore erhverv, herunder landbruget.

Det ser altså ikke ud til, at denne vej til større indtægter er farbar. Men så trækker Axelborg nogle andre våben, og sender deres lille løbedreng, Lars Attrup på Finans.dk i byen med en patetisk trussel om, at “500 landmænd kan blive skubbet ud over afgrunden” i en “tusindårskrise“. Underforstået: banker vil gå ned, andre kreditorer taber store beløb, samfundet må betale en høj pris, hvis ikke landbruget som helhed får en ordenlig røvfuld penge her og nu.

Dansk landbrugs afpresningsmetoder bliver stadig mere mafiøse.

 

 

Kilder: Forskere: L&F udnytter tørken til at kræve lempelser – Altinget: miljø

Tørken-kan-sende-500-landmaend-ud-over-afgrunden/