Landbrugsavisen: Vand med pesticidrester er “tæt på ufarligt”

Ordet "ufarligt" og kan ikke gradbøjes. Enten er noget ufarligt eller også er det farligt. Og gift i drikkevand er farligt. Landbrugsavisen griber ned i kassen med manipulerende overskrifter og kalder det giftholdige drikkevand "tæt på ufarligt", en eufemisme for, at vandet reelt er til fare for befolkningen. En halvhjerne af en professor synger med på visen

Professor ved DTU Hans-Jørgen Albrechtsen udtaler til Landbrugsavisen.

“Overordnet set er jeg ikke bekymret for pesticider i drikkevandet, fordi grænseværdien er sat så lavt. Det hænger også sammen med, at hvis man sammenligner med grænseværdien for indhold af de samme stoffer i fødevarer som f. eks. mælk, juice eller rosiner, så ligger grænseværdien her typisk ca. 100 gange højere end for vandet”,

Hvad mener manden egentlig. Han “overordnet set” ikke bekymret. Men er han så alligevel bekymret, når det drejer sig om konkrete tilfælde, eller hvad? Pesticider bekymrer ham ikke, fordi at grænseværdierne er sat så lavt. Men er han så ejheller bekymret, hvis grænseværdierne overskrides? Åbenbart ikke, for de er meget højere i rosiner, og så er der jo ikke noget problem for drikkevandet, synes den kloge professor at mene.

Nu er der jo forskel på en geologisk forekomst, som grundvand, og en forarbejdet fødevare som rosiner, der jo er meget nemmere at fravælge, eksempelvis. Det har professoren heller ikke begrebet.

Professoren er helt ubekymret også med hensyn til den meget effektivt ignorerede cocktaileffekt, som jo ellers ville kunne sætte en stopper for, at man ved at blande vand med forskellige giftstoffer kan overholde grænseværdierne , mens den samlede giftmængde stiger stejlt.

Professoren har heller ikke fattet, at den lave grænseværdi er sat, fordi man ikke vil tolerere gift i drikkevandet overhovedet. Han ser ikke ud til at forstå meningen med grænseværdier.

Det er lykkedes landbruget ved i årevis at holde fast på en ret til at sprede pesticider over det fælles drikkevand at skabe en irreversibel situation, hvor det ikke længere giver mening at standse pesticidspredningen, da en bedring af vandkvaliteten først vil vise sig om 40 år eller mere. Samme stædige strategi banede vejen for, at MRSA nu har spredt sig til alle svinebedrifter, incl. de økologiske, og myndighederne har stort set accepteret tingenes tilstand.

Slaget om det rene grundvand er tabt.

Source: Vand med pesticidrester er tæt på ufarligt | LandbrugsAvisen