Landbrugsløgne, dagens høst

Det kan være trættende igen og igen at tilbagevise landbrugets løgnehistorier. For enten bliver de gentaget eller erstattet med noget nyopfundet sludder og vrøvl. Det ser ud til, at dansk landbrug som helhed hviler på en gigantisk løgn

-

Landbrugets flittige løgnhals, kampagnejournalist Lars Attrup, der skriver i Finans.dk, er en stabil leverandør i løgnehistorier om dansk landbrug. Allerede sidst i september udbasunerede han på grundlag af en “prognose” fra SEGES den “dårligste høst i hundrede år”. I dag, den 12. november 2018 gentager han usandheden:

 

Screendump fra Finans.dk

Det er bare ikke sandt. Selv Landbrugsavisen, Axelborgs gratis netmedie, afviser påstanden. Der er tale om det største fald i forhold de seneste ti års gennemsnit, altså en relativ forskel, i 100 år. Det kan vi ikke afvise, men det siger jo bare noget om, hvor stor spredningen i de enkelte års høstudbytte har været og intet om høstens størrelse og slet ikke noget om dens pekuniære værdi. Landbrugsavisen skriver bl.a:

Ser man på Danmarks kornhøst 100 år tilbage, har udbytterne naturligvis været stigende. Men sammenligner man de enkelte års høst med det normale udbytte, har der siden 1920 kun været tre år, hvor høsten lå mere end 20 procent under 10 års gennemsnitsudbytte.

Det var i 1992, 1941 og 1920, og der var tale om 20-22 procents udbyttenedgang. Dermed viser 2018 høsten, der er 35 procent under 10 års gennemsnitsudbytte, den største nedgang i forhold til det normale udbytteniveau i 100 år.

Det fremgår endvidere, at der er tale om en usikker prognose.

Men endskønt at Axelborg en gang i mellem er leverer klare tal uden indpakning, kan de sagtens finde på alt muligt. Dagbladet Information har faktachecket en ny årsrapport fra Landbrug og Fødevarer, der bl.a. påstår:

Man har både reduceret miljøbelastningen og øget produktionen i landbruget siden 1990.

Det påståede fald ligger i halvfemserne og er et udtryk for, at statistikerne var nødt til at ekstrapolere nogle værdier for udledningen i 1990, da der ikke fandtes empiriske værdier. Sandsynligvis antog man et alt for høj værdi for udledningen, så der tilsyneladende forekommer et temmelig uforklarligt “fald” i årene derefter. Hvis man går ud fra år 2000, er der ikke noget at prale af for de selvglade PR-folk inde på Vesterbrogade for eksempel Niels Peter Nørring, “områdedirektør” i Landbrug & Fødevarer, der skriver, at man er

“stolte af, at vi i dansk landbrug er blevet meget mere klimaeffektive og samtidig har øget produktionen.”

Axelborg stiller ikke op til interview om deres egen årsrapport.

Information citerer rapporten for bl.a. at afsløre:

Således er landbrugets udledning af både drivhusgasser og kvælstof steget siden henholdsvis 2010 og 2013.

Når det kommer til kvælstof stiger udledningen særligt efter 2015.

Kilder:

Finans.dk, der citerer Information

Landbrugsavisen