Greenpeace: halver dyreholdet for klimaets skyld

Glæder du dig også over, at klimaet et af de vigtigste emner i valgkampen? For tiden kæmper de fleste partier om at være de grønneste i et forsøg på at imponere de mange klimabevidste danskere.

Desværre er det ofte varm luft, når politikere roser deres egne forslag til skyerne i klimaets navn. Regeringen har fredet landbruget fra at tage klimahandling – og ingen  har endnu præsenteret en plan, hvor dansk landbrug i tilstrækkelig grad bidrager til at begrænse den globale temperaturstigning til maksimalt 1,5 grader.

Men løsningerne er der! Greenpeace har netop færdiggjort en stor klimaanalyse, der konkluderer noget, som de fleste partier forsøger at undgå at se i øjnene: Danmark kan kun leve op til klimamålet, hvis vi bl.a. halverer antallet af køer og svin frem mod 2030.

Læs artiklen
Det er en nødvendig ændring, der vil være til stor gavn for vores natur, drikkevand, dyr – og livskvaliteten for alle os, der elsker naturen og for vores efterkommere.I dag bruges halvdelen af Danmarks areal til at dyrke foder til dyr. Med halvt så mange køer og svin får vi mere plads til CO2-optagende skov og natur i Danmark, og vi kan undgå at importere problematisk soja-foder fra Sydamerika.

Vores analyse viser, at det er umuligt at fortsætte den nuværende kødproduktion, med 1,5 million køer og en årlig produktion af 32 millioner grise, hvis vi skal kunne være  med til at afværge et fremtidigt klimakaos med hedebølger, skovbrande og stormfloder.

Valget giver os alle en mulighed for at handle: Kræv, at politikerne arbejder for halvt så mange køer og svin i 2030.

Et ny regering og et nyt folketing skal snart lede landet i en afgørende tid, der kommer til at definere, hvilken planet vores børn skal overtage. Vi har ikke tid til mere varm luft. Derfor skal politikerne nu love, at de vil tage ansvar for klimaet. De SKAL bl.a.omstille det danske landbrug.

Det håber jeg, du vil være med til at sikre!

Grønne hilsner,

Tarjei Haaland
Klima & energirådgiver

PS: Ønsker du at læse mere om analysen? Læs artiklen om de 5 grunde til færre køet og svin