I Virum bor en økolog

Landbrugsstøtten går i Virum til udlejning af erhvervsejendomme fra en nobel ejendom på Holmevej 10. Virksomheden LYCO er godkendt økolog. Vi ved ikke lige hvorfor.

På en stille villavej i Virum, hvor denne sides redaktør forøvrigt som tolvårig kørte bud for Max Fisk, bor en godkendt økologisk avler. Arealet skråner smukt ned til Kollelev Mose og grunden er beplantet med store træer.

Her holder firmaet “Lyco” til, som er godkendt økologisk landmand. Ikke i stor stil, for der er dog grænser for hvor meget en villahave med græsplæne og beplantning kan producere af økologiske afgrøder, men ikke desto mindre modtog ejeren Gregers Lystager 15.444 i landbrugsstøtte. Heraf var knap 5.000 for “Betaling for landbrugsmetoder, der er til gavn for klimaet og miljøet”, kr. 10.000 var grundbetaling, og for at få det hele med, fik ejeren  kr. 8.00 (otte) for “Godtgørelse af bevillinger, der er fremført fra regnskabsåret 2014 – artikel 26, stk. 5 i forordning (EU) nr. 1306/2013″

EUstøtte i 2018 til Gregers Lystagers firma LYCO i Virum

Lyco har tidligere beskæftiget sig med

325000 Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil
 og siden
331090 Fremstilling af røntgenapparatur, tandlægeapparatur, respirationsapparater, ortopædiske artikler.
I øjeblikket udlejer LYCO erhvervsejendomme, hvilket altså udløser 15.444 kroner i EUstøtte.
Se ejendommen på Googlemaps her.