Velkommen til www.gyllevaek.dk

Selv om Landsforeningen for Gylleramte desværre er nedlagt, er behovet for et talerør for lugtplagede naboer til stinkende husdyrfabrikker ikke blevet mindre. En engageret bornholmer, Poul Erik Ratholm, har oprettet en side, som vi herfra ønsker stor succes. Måske kan den blive starten på en ny aktivistisk forening rettet imod landbrugets gylleterror på landsplan.

På hjemmesiden gyllevaek.dk skriver redaktøren bl.a:

FAKTA

Gylle er en blanding af husdyrs afføring og urin. Gyllen bruges som husdyrgødning til markerne.Udbringning af flydende husdyrgødning må kun finde sted i planternes vækstsæson fra 1. februar og indtil høst samt fra høst og indtil oktober, hvis der er tale om arealer med græs eller vinterraps.Gyllen må ikke udbringes på lørdage samt søn- og helligdage på marker, der ligger tættere end 200 meter fra byzone, sommerhusområder mv.Dvs. at fra oktober til februar kan du roligt sidde udendørs i haven eller på terrassen og indtage din frokost uden fare for gylle-attack.

Rart at vide(!)

klik her: GYLLE VÆK NU