Damage control på den klodsede måde

I et desperat forsøg på at redde et meget flosset image lægger L&F sig nu ned og tilbagebetaler de penge, de havde bevilget sig selv til den besynderlige oksekødsrapport. Men pengene kan de bare bruge til noget andet til gavn for landbruget.

Dagbladet Information har undersøgt sagen om “Oksekødsrapporten” som skulle forhindre at kunder fravalgte kødet “på grundlag af eksisterende vurderinger”

Screendump fra Informations artikel om sagen den 30. august. Teksten er fra et udkast til ansøgning om penge til forskningsprojektet sendt fra Landbrug og Fødevarer til Kvægafgiftsfonden.

Landbrug og Fødevarer havde altså en klar hensigt om, at modsige den hidtidige opfattelse af økokødets klimaskadelighed med “nye undersøgelser”. Rapporten er blevet sablet ned fra mange sider, med Aarhus Universitet har indtil videre ikke set nogen grund til at trække deres arbejde tilbage. Efter at sagen har trukket overskrifter i mange medier, der har udstillet både Aarhus Universitet som villige løbedrenge for særinteresser og Landbrug&Fødevarers magt over dem, har sidstnævnte ny besluttet at tilbagebetale 455.000 kroner fra den såkaldte “Kvægafgiftsfond” Denne fond fordeler statslige afgifter på kvæg, er enten slagtes eller eksporteres, og bestyrelsen har tolv medlemmer lige som Jesus havde tolv apostle. Kvægafgifsfondens bestyrelse udpeges af ministeren, men

Landbrugets organisationer indstiller efter fælles enighed hos Kødbranchens Fællesråd, Landbrug & Fødevarer og Økologisk Landsforening.

Det skal bemærkes, at alle ovennævnte har medlemmer i fondens bestyrelse. Der sidder også en repræsentant for Dyrenes Beskyttelse. Se bestyrelsen og dens sideben her: KAF-bestyrelsen-2019

Den daglige ledelse af Kvægafgiftsfonden varetages imidlertid af Landbrug&Fødevarer.

I henhold til vedtægterne træffer bestyrelsen beslutning om varetagelsen af fondens administration. På den baggrund har fonden indgået aftale med Landbrug & Fødevarer om, at Landbrug & Fødevarer forestår fondens daglige, administrative ledelse og følger de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen giver.

Så når Landbrug&Fødevarer beslutter sig til at tilbagebetale penge til kvægafgiftsfonden (KVF) bliver det for alvor indviklet. Først ansøger L&F altså KVF, som de selv administrerer, om 455.000 kroner, som L&F dernæst sender retur, så de kan bruges en anden gang til gavn for landbruget. Det hedder sig nemlig i fondens vedtægter bl.a. at

markedsføringsaktiviteter skal komme alle eller en betydelig del af landmændene til gavn

Altså: Staten opkræver penge til KVF, som altså består af statslige midler. Disse forvaltes af en privat organisation, L&F efter aftale med KVF, hvis bestyrelse bl.a. er udpeget på grundlag af indstilling fra L&F, der derfor har adskillige landmænd placeret i KVFs bestyrelse herunder formanden Peder Phillip, et mangeårigt medlem af alle mulige tillidsposter inden for kvægavlen. Men nu er det hele altså blevet for meget for L&F. Direktøren Høyer udtaler til Information :

 

Landbrug & Fødevarer er gået over grænsen og tilbagebetaler derfor nu de 455.000 kroner, som interesseorganisationen havde fået af Kvægafgiftsfonden til at lave den omstridte rapport om oksekøds miljø- og klimabelastning i samarbejde med Aarhus Universitet. Det udtaler direktør for Landbrug & Fødevarer Morten Høyer i en skriftlig kommentar til Information.

Source: Landbrugslobby tilbagebetaler penge for omstridt oksekødsrapport: »Vi er gået for langt« | Information