Brev til Eva Kjer Hansen

Med afsenderens tilladelse bringer vi dette åbne brev til Fødevareminister Eva Kjer Hansen

 

Til

Fødevare- og Miljøminister
Eva Kjer Hansen
Slotsholmsgade 12
1216  København K.

Kære Eva Kjer Hansen

Det er glædeligt, at du i en pressemeddelelse d.d. kan oplyse, at du vil
iværksætte tre undersøgelser af ophobning af tungmetaller - herunder
især zink og kobber - på de danske marker. Men kender man ikke allerede
og har undersøgt dette problem? Og hvorfor deltager der ingen faglige
eksperter fra sundhedsstyrelsen i disse undersøgelser?

En undersøgelse viser netop, at der på visse marker er så store mængder
af zink (og kobber) fra gylle, at det ville være forbudt at sprede, hvis
det havde været spildevandsslam (slamlovgivningen).

Kan du oplyse, hvad disse nye undersøgelser går ud på? Og hvor længe de
skal løbe? Hvornår regner du med at handle så problemet ikke bliver
værre? Det vil jo næppe være muligt at fjerne zinken fra markerne.

For at opretholde den nuværende form for svineproduktion i Danmark, er
svineavlerne nødsaget til at tilføre store mængder zink til især
smågrise for at modvirke diarre´ hos disse. Mener du, at man kan omlægge
dansk svineproduktion, så landmændene ikke er nødsaget til at bruge
disse miljøskadelige midler?

Med venlig hilsen

Holger Øster Mortensen, Gosmervej 81, 8300 Odder